Đối Tác và Khách của VietManPower

11[1]

Leadership Foundation Academy

Leadership Foundation Academy
PO Box 720781. San Diego , San Diego 92172-0781 - USA
Phone: 1-858-769-9090
Transformational Leader: Jimmy Thai, DTM came to America as a refugee in his 20’s, empty-handed with no education or English language. His first job was a school janitor. Today, he’s cracked the “Bamboo Ceiling” becoming a VP of a Fortune500 company and offered keynote speech/seminars on the American Dream. He serves on the Board of Directors for National Association for Asian American Professionals (NAAAP-Southern California).
logo[2]

Lead Across Cultures

2954 Windstone Cir Marietta, Georgia 30062 USA
Lead Across Cultures Intl. partners with professionals and organizations to solve the daily challenges posed by ineffective communications, cross-cultural barriers, and change resistance and to facilitate adaptation to the 21st century global leadership style.

1817 16 15 1413121110987654321

FGL agettrain the trainer

TỰ HÀO ĐỐI TÁC VMP TẠI MỸ

  1. WWW.LEADERSHIPFOUDATIONACADEMY.COM
  2. LEADACROSSCULTURES.COM
Xem thêm các khóa học khác

Chúng tôi ở đây và sẳn sàng giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào.

Sau khi tham gia khóa học Leadership skills for Manager của thầy Phan Hữu Lộc trong suốt 2 ngày, tôi thật sự thấy rất hay và ý nghĩa.
Lúc đầu chưa tham gia lớp này tôi không còn mơ hồ giữa người Quản Lý và người Lãnh Đạo là như thế nào.
Nhưng sau 2 ngày tham gia lớp học tôi nhận được rất nhiều bài học cũng như kiến thức từ thầy. Tôi học được 5 cấp độ cao nhất của người lãnh đạo, công thức ACT, khả năng truyền đạt ý kiếncủa người lãnh đạo đến nhân viên một cách có động lực nhất… Cám ơn Thầy Phan Hữu Lộc và công ty VMP Training đã giúp tôi có them cơ hội trãi nghiệm thực tế làm một người lãnh đạo như thế nào là tốt. Nếu có cơ hội tôi xin chia sẻ lại với tất cả các anh chị trong công ty VMG và các bạn của tôi tại Hà Nội về khóa Leadership skills for Manager tuyệt vời này.

DSCF2845
Cảm nhận Leadership : Trần Trịnh Ngọc Huệ – Công ty: VMG
Chia sẽ