Lịch khai giảng

I. THÁNG 1/2018

1.Khóa Manager as Coach (Coaching Skills-Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 30,31/01/2018

2.Khóa Training The Training Managers (Quản lý Đào tạo hiệu quả)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 23,24/01/2018

3.Khóa Kỹ năng Tạo động lực  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25,26/01/2018

II. THÁNG 2/2018

1.Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 1,2,3/02/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian:  8,9,10/02/2018

2.Khóa Hight Impact Presentation Skills (Kỹ năng Thuyết trình)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25,26/02/2018

3.Khóa Sales Supervisory Skills (Kỹ năng Giám sát bán hàng)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 27,28/02/2018

III. THÁNG 3/2018

1.Khóa Leadership Skills for Manager (Kỹ năng Lãnh đạo) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26,27/03/2018

Vui lòng  liên hệ Hotline 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 

 • Ms.Bích Kiều 0909 228 700
 • Email: bich.kieu@vmp.edu.vn

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Chia sẽ