Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

Khóa Học Địa điểm Ngày Khai Giảng
1. Train the trainer 3+ Xem chi tiết >> Hồ Chí Minh 21,22,23/12
1. Train the trainer 3+ Xem chi tiết >> Hà Nội
2. Coaching Skills for Manager Xem chi tiết >> Hồ chí Minh 22-23/11
2. Coaching Skills for Manager Xem chi tiết >> Hà Nội
3. Năng lực Quản Lý Cấp Trung – EMS Xem chi tiết >> Hồ chí Minh 29-30/11
3. Năng lực Quản Lý Cấp Trung – EMS Xem chi tiết >> Hà Nội
4. Train The TRAINING MANAGER Xem chi tiết >> Hồ chí Minh 3-4-5/01/2019
4. Train The TRAINING MANAGER Xem chi tiết >> Hà Nội
5. Sales Coaching for Sales Leader/Manager Xem chi tiết >> Hồ chí Minh 29 – 30/ 09
5. Sales Coaching for Sales Leader/Manager Xem chi tiết >> Hà Nội 29 – 30/ 09
6. Supervisory Skills – Kỹ năng Giám Sát Bán Hàng Xem chi tiết >> Hồ chí Minh
6. Supervisory Skills – Kỹ năng Giám Sát Bán HàngXem chi tiết >> Hà Nội

Vui lòng  liên hệ Hotline 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 

  • Ms.Bích Kiều 0909 228 700
  • Email: bich.kieu@vmp.edu.vn

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Chia sẽ