Kỹ năng bán hàng nâng cao dành cho Cấp quản lý

ADVANCED SELLING SKILLS FOR SUPERVISOR – 2 DAYS

Kỹ năng bán hàng nâng cao dành cho Cấp quản lý – 2 ngày

Lợi ích của khóa học:

– Đào tạo bán hàng để nhận biết đuợc điểm mạnh và điểm yếu của tòan đội mình

– Nâng cao doanh số bán hàng của toàn đội.

– Khả năng thiết lập các chỉ số đánh giá công việc của đội và cá nhân nhằm tối đa hóa thành công

– Khả năng giám sát và huấn luyện nhân viên nhằm nâng cao thành tích bán hàng cá nhân.

– Khả năng khích lệ tinh thần làm việc của đội nhằm đạt được các đóng góp mang tính xây dựng.

Các chủ đề chính của đào tạo bán hàng : 

– Đào tạo bán hàng để nhận biết các điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong đội- Động lực làm việc của từng cá nhân là gì?

– Sử dụng điểm mạnh từng cá nhân để tăng cường sức mạnh chung cho toàn đội

– Lập kế hoạch bán hàng và các chiến lược – sử dụng nguồn lực của đội mình.

Đào tạo bán hàng bằng cách thiết lập chỉ số đánh giá công việc và theo dõi kế hoạch hành động cá nhân SMART

– Sử dụng kế hoạch bán hàng, chiến lược và các chỉ số đánh giá công việc để đạt được kết quả tốt nhất.

– Quản lý và tư vấn cho các thành viên trong đội để bán hàng hiệu quả hơn .

– Kỹ năng huấn luyện , đào tạo bán hàng để đạt được thành tích cao – sự khác biệt giữa huấn luyện, dạy học, đào tạo và tư vấn

– Xây dựng tinh thần đồng đội nhằm tối đa hóa hiệu quả bán hàng.

Liên hệ với Chuyên viên tư vấn của VietManPower về đào tạo bán hàng : 0909 382864 (Ms. Mai Thủy)Chia sẽ