Đào tạo bán hàng : Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

CUSTOMER SERVICE BY TELEPHONE – 2 DAYS

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại – 2 ngày

Lợi ích của khóa học : 

 Biết các bước chăm sóc khách hàng tối ưu qua điện thoại để bán hàng hiệu quả

 Đào tạo để tự tin trong việc giao tiếp qua điện thoại và xử lý thành công các tình huống khó

 Biết cách gây thiện cảm đối với khách hàng qua điện thoại

 Đào tạo bán hàng để biết cách xử lý với các khách hàng khó tính thông qua việc nhận thức rõ nhu cầu và lắng nghe hiệu quả

 Sử dụng các kỹ thuật bán hàng qua điện thoại hiệu quả.

Các chủ đề chính của khóa học về đào tạo bán hàng

 Lên kế hoạch và chuẩn bị – chìa khóa dẫn đến thành công

 Làm thế nào để duy trì và gia tăng sự chú ý của khách hàng

 Tầm quan trọng của việc lắng nghe ; cách nhận biết nhu cầu và mong muốn của khách hàng

 Xây dựng và phát triển mối quan hệ

 Làm thế nào để thu hút khách hàng và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của bạn

 Xử lý các phản đối của khách hàng

 Làm thế nào để đưa ra các chọn lựa khác nhau

 Tiếp xúc với những khách hàng khó tính qua điện thoại

 Làm thế nào để kết thúc hiệu quả một cuộc trò chuyện và đạt được thỏa thuận cuối cùng

Liên hệ với Chuyên viên tư vấn của VietManPower:Chia sẽ