Đào tạo doanh nghiệp – Quản lý cuộc họp hiệu quả các cuộc họp

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ 

EFFECTIVE MEETING MANAGEMENT– 1 DAY

Quản lý hiệu quả các cuộc họp – 1 ngày

Lợi ích của khóa học đào tạo doanh nghiệp này  : 

  •  Biết được các hợp tố của một cuộc họp hiệu quả cho doanh nghiệp
  •  Đào tạo doanh nghiệp cách hoạch định và quản lý hiệu quả các cuộc họp
  •  Có các giải pháp phù hợp với các thành viên khó tính trong cuộc họp cho doanh nghiệp

Các chủ đề chính của khóa học đào tạo doanh nghiệp này : 

  •  Những yếu tố khiến doanh nghiệp các cuộc họp kém hiệu quả? Năm hợp tố cho một cuộc họp hiệu quả
  •  Các thông tin cần thiết cho một buổi họp: Tại sao, Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào và Như thế nào?
  •  Đào tạo doanh nghiệp cách lên chương trình họp hiệu quả
  •  Tổ chức và chủ trì cuộc họp
  •  Tối đa hóa sự sáng tạo và hợp lực của các thành viên của cuộc họp trong doanh nghiệp
  •  Xử lý hiệu quả các tình huống khó trong cuộc họp.

Liên hệ với Chuyên viên tư vấn của VietManPower:

[/vc_row]Chia sẽ