Đào tạo doanh nghiệp : Khóa học kỹ năng giao tiếp

COMMUNICATION & INTERPERSONAL SKILLS – 2 DAYS

Kỹ năng giao tiếp – 2 ngày

Lợi ích của khóa học đào tạo doanh nghiệp – kỹ năng giao tiếp : 

 Biết cách khai thác tối đa khả năng của nhân viên thông qua kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho doanh nghiệp

 Biết cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với người khác trong công việc cũng như trong đời sống thường ngày qua việc khả năng gây thiện cảm và tạo ảnh hưởng

Đối với nhân viên và quản lý bán hàng:

 Biết  cách và vận dụng được những phương pháp gây thiện cảm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và nhân viên dưới quyền để gia tăng hiệu quả trong công việc

 Tăng cường kỹ năng quản lý thông qua việc lắng nghe hiệu quả

Các chủ đề chính của khóa học

 Tầm quan trọng của việc lắng nghe tích cực

 Kỹ năng giao tiếp cá nhân khi tiếp xúc với các tính cách khác nhau

 Giao tiếp với đồng nghiệp ở mọi cương vị một cách hiệu quả

 Xác định dạng giao tiếp chủ đạo của người

khác

 Các kỹ thuật phản ánh và đồng điệu một cách tinh tế gây thiện cảm và tạo dựng mối quan hệ

 Tăng cường uy tín cá nhân

 Xác lập mục tiêu để thành công (bao gồm việc ra chỉ dẫn rõ ràng và chính xác)

 Ảnh hưởng của việc giao tiếp bằng lời và bằng ngôn ngữ hình thể

 Đối phó hiệu quả với Stress

 Đạt kết quả nhờ thái độ quyết đoán

Liên hệ với chuyên viên tư vấn của VietManPower về các khóa đào tạo doanh nghiệp :Chia sẽ