ADVANCED CUSTOMER CARE FOR SUPERVISOR – 2 DAYS VỀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

ADVANCED CUSTOMER CARE FOR SUPERVISOR – 2 DAYS

Kỹ năng chăm sóc khách hàng nâng cao dành cho Cấp quản lý – 2 ngày

Lợi ích của khóa học đào tạo quản lý này : 

-Nhận biết đuợc điểm mạnh và điểm yếu của đội mình

– Nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng và hạn chế than phiền từ khách hàng.

– Khả năng thiết lập các chỉ số đánh giá công việc của đội và cá nhân nhằm tối đa hóa thành công.

– Khả năng giám sát và huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng của mỗi cá nhân.

– Khả năng khích lệ tinh thần làm việc đội nhằm đạt được các đóng góp mang tính xây dựng

Các chủ đề chính

– Nhận biết các điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong đội- Động lực làm việc của từng cá nhân là gì?

– Sử dụng điểm mạnh của từng cá nhân để tăng cường sức mạnh chung cho toàn đội.

– Lập kế hoạch và chiến lược chăm sóc khách hàng bằng việc sử dụng tiềm lực trong đội mình.

– Thiết lập chỉ số đánh giá công việc và theo dõi kế hoạch hành động cá nhân SMART.

– Sử dụng kế hoạch, chiến lược và chỉ số đánh giá công việc để đạt được kết quả tốt – khen thưởng và ghi nhận thành tích của nhân viên.

– Quản lý và tư vấn cho các thành viên trong đội.

– Huấn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng để đạt được kết quả cao – sự khác biệt giữa huấn luyện, giảng dạy, đào tạo và cố vấn.

– Xây dựng tinh thần đồng đội nhằm tối đa hóa hiệu quả làm việc.

Liên hệ với Chuyên viên tư vấn của VietManPower về đào tạo quản lý : 0909 382864 (Ms. Mai Thủy)Chia sẽ