Huấn luyện nhân viên và kèm cặp để gia tăng hiệu quả

COACHING FOR OPTIMUM PERFORMANCE – 2 DAYS

Huấn luyện và kèm cặp nhân viên hiệu quả – 2 ngày

Lợi ích của khóa học huấn luyện nhân viên hiệu quả : 

Giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của huấn luyện và thực tập 5 vai trò của người huấn luyện.

Phát triển bản thân thành một người huấn luyện và cố vấn nhân viên hiệu quả nhằm giúp họ đạt được thành tích làm việc tối ưu

– Giúp phát triển kỹ năng huấn luyện và cố vấn của bạn.

Các chủ đề chính của khóa học huấn luyện nhân viên hiệu quả 

– Những lợi ích của việc huấn luyện nhân viên

– Thiết lập mục tiêu sử dụng kỹ thuật SMART để huấn luyện nhân viên

– Huấn luyện là gì? Năm vai trò của nhà huấn luyện

– Vai trò của người hướng dẫn, đỡ đầu , huấn luyện

– Vai trò của nhà cố vấn

– Vai trò của nhà đánh giá

– Vai trò của người làm mẫu

– Vai trò của người giảng dạy

– Quan sát / nhận xét nhân viên

– Đưa ra thông tin phản hồi hiệu quả

Liên hệ với Chuyên viên tư vấn của VietManPower về huấn luyện và kèm cặp :Chia sẽ