Kỹ năng quản lý thiết yếu – Đào tạo dành cho quản lý

ESSENTIAL MANAGEMENT SKILLS – 2 DAYS

Đào tạo kỹ năng quản lý thiết yếu – 2 ngày

Lợi ích của khóa học đào tạo quản lý : 

 ESSENTIAL MANAGEMENT SKILLS sẽ giúp bạn tìm ra lộ trình quản lý nhân viên nhanh chóng và hiệu quả nhằm tối đa hóa thành tích làm việc của tập thể nhân viên

 ESSENTIAL MANAGEMENT SKILLS – Hiểu vai trò của bạn trong việc quản lý con người và biết cách tận dụng những kỹ năng quản lý cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng xây dựng nhóm, kỹ năng hoạch định, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhằm giúp bạn quản lý nhân viên hiệu quả hơn , gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn .

 Tối đa hóa thời gian và tiềm năng của bạn qua việc hoạch định hiệu quả qua khóa học đào tạo quản lý ESSENTIAL MANAGEMENT SKILLS

Các chủ đề chính của khóa học đào tạo quản lý – ESSENTIAL MANAGEMENT SKILLS  :  

 Vai trò và trách nhiệm của giám sát viên/ người quản lý trực tiếp

 Các kỹ năng quản trị cần thiết của người giám sát/ quản lý trực tiếp

 Giao tiếp hiệu quả hơn với nhóm làm việc, với cấp trên và với đồng nghiệp

 Khích lệ nhân viên làm việc hết mình

 Xây dựng nhóm làm việc

 Hoạch định hiệu quả

 Quản lý hiệu quả các cuộc họp

 Ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Lưu ý: Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp 

Liên hệ với Chuyên viên tư vấn của VietManPower về đào tạo quản lý :Chia sẽ