background-869586_1280

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Sau khóa học Đào tạo quản lý cấp trung , học viên sẽ đạt được:

 1. Hiểu và quản lý được nhu cầu và mong muốn của nhân viên;
 2. Hiểu được lợi ích của việc kèm cặp, đào tạo nhân viên đối với người quản lý;
 3. Thực hiện các bước hoạch định công việc và ủy thác công việc hiệu quả trong quá trình đào tạo quản lý
 4. Phương pháp huấn luyện đào tạo quản lý cấp trung , hướng dẫn và kèm cặp nhân viên trên công việc;
 5. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy , đào tạo quản lý  nhân viên làm việc hiệu quả;
 6. Hiểu được tầm quan trọng của năng lực giải quyết vấn đề trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
 7. Xác định các cách tiếp cận và giải quyết , đào tạo quản lý hiệu quả các sự cố hoặc mâu thuẫn, khó khăn trong công việc;
 8. Đào tạo để lựa chọn phong cách quản lý riêng cho bản thân
 9. Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua đào tạo quản lý bằng mô hình “tư duy sáng tạo”;
 10. Lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao , đào tạo năng lực quản lý của bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc;

Chương trình đào tạo này được thiết kế riêng cho đội ngũ quản lý cấp trung cho các doanh nghiệp/ đơn vị kinh doanh

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO QUẢN LÝ Phương pháp đào tạo của VietManPower Training là “đào tạo mang tính tư vấn” và chương trình sẽ triển khai dưới hình thức đào tạo quản lý tương tác đa chiều (giữa giảng viên với học viên & giữa các học viên với nhau) và có kết hợp, đào tạo quản lý giữa thuyết giảng với các hoạt động học tập. Thông tin cụ thể như sau:

Phần này sẽ được tinh lọc một cách ngắn gọn nhằm giúp người học có thể: Nắm được những tư duy và nhận thức quan trọng và cần thiết để có thể thấu hiểu được bản chất của vấn đề trong môi trường thực tế tại doanh nghiệp; Nắm được các nguyên tắc, quy trình, công cụ và phương pháp để làm tốt công việc trong thực tế liên quan đến từng nội dung đào tạo.

Hoạt động này nhằm giúp người tham dự phát triển kỹ năng tư duy và động não; biết cách hệ thống hóa lại những kiến thức cũng như những trải nghiệm từ chương trình và từ thực tế công việc tại doanh nghiệp.

Nhằm giúp người học phát huy năng lực tư duy và học hỏi thêm kinh nghiệm xử lý những tình huống khó…

Nhằm tạo không khí sinh động, thúc đẩy quá trình học và rèn luyện tích cực của Học viên…

Học viên chia sẻ kế hoạch hành động ứng dụng những kỹ năng đã học ngay trong buổi huấn luyện…

THỜI LƯỢNG VÀ NGÔN NGỮ

 • Thời lượng chương trình: 02 ngày/ 04 buổi
 • Giờ học dự kiến: Sáng từ 8h30 – 11h30 & Chiều từ 13h00 – 16h30;
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Năng lực và kết quả sau khóa học

 • One
 • Two

NĂNG LỰC CẦN THIẾT CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Chuyên đề 1: Năng lực quản lý đội ngũ

 • Hiểu con người trong công việc
 • Bố trí và giao việc cho nhân viên
 • Phương pháp quản lý nhân viên trong công việc

Chuyên đề 2: Nâng cao năng lực lãnh đạo và tạo ảnh hưởng

 • Tổng quan về lãnh đạo & năng lực lãnh đạo
 • Để trở thành một nhà Lãnh đạo chuyên nghiệp
 • Hành trình tôi luyện để trở thành nhà lãnh đạo chuyên nghiệp
 • Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả

Chuyên đề 3: Năng lực trình bày và điều phối cuộc họp

 • Phân tích những yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến kết quả của buổi trình bày.
 • Sơ lược về những mấu chốt quan trọng để chuẩn bị bài thuyết trình

Chuyên đề 4: Giao tiếp và truyền thông nội bộ

 • Tổng quan về giao tiếp và truyền thông nội bộ
 • Nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp và truyền thông nội bộ
 • Phương pháp giao tiếp và truyền thông nội bộ
 • Những sai lầm cần tránh.

Chuyên đề 5: Kỹ Năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

 • Nguyên tắc huấn luyện & đào tạo nhân viên
 • Cách đào tạo & phát triển nhân viên
 • Các mong đợi của người học
 • Quy trình hướng dẫn công việc
 • Kèm cặp và lợi ích của kèm cặp nhân viên đối với người quản lý
 • Các phương pháp kèm cặp
 • Các kỹ năng cần thiết
 • Duy trì hoạt động kèm cặp

Chuyên đề 6: Kỹ Năng Giao Việc và Ủy Quyền

 • Các phương thức bố trí và giao việc cho nhân viên;
 • Phương pháp giao việc hiệu quả;
 • Những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn trong việc bố trí công việ
 • Các bước ủy thác và phân công công việc
 • Các công việc không được ủy thác
 • Mức độ ủy quyền
 • Xử lý từ chối của nhân viên khi ủy thác
 • Các nguyên tắc ủy thác công việc

Chuyên đề 7: Giải Quyết Vấn Đề và Ra Quyết Định

 • Xác định vấn đề
 • Phân tích và truy tìm nguyên nhân
 • Xây dựng giải pháp
 • Lựa chọn & thực thi giải pháp

Chuyên đề 8: Tạo động lực và gây ảnh hưởng

 • Tầm quan trọng của động viên nhân viên
 • Nấc thang nhu cầu Maslow & Herberg trong động viên
 • Chia sẻ kinh nghiệm tạo sự gắn kết đội ngũ và động viên
 • Nguyên tắc phản hồi hiệu quả
 • 20 cách tạo động lực hiệu quả

THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP

Liên hệ ngay với chúng tôi, 0909 382864

Chia sẽ