ĐỖ MINH CHÂU – Học viên khóa Coaching Skills

ĐỖ MINH CHÂU hiện tại đang làm Manager tại Isuzu, đã tham gia khóa học Coaching Skills 2016.

Anh chia sẻ đây là khóa học giúp cho nhà quản lý thành công hơn vì họ ý thức rằng đầu tư vào đào tạo, huấn luyện và giúp cho nhân viên thành công là một đóng góp lớn vào sự thành công của họ. Khóa học giúp anh ngẫm lại quá trình làm việc và rút ra một trải nghiệm mà nhiều nhà quản lý cũng đồng tình rằng: ” khóa học Coaching Skills for Mananger sẽ giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên”. Đây chính là bí quyết giúp phát huy tiềm năng và gia tăng năng lực, động lực của nhân viên. Hãy tưởng tượng bạn đang sở hữu nhân viên có khả năng mà muốn tham gia vào vào các dự án của bạn thì có lẽ sẽ trở nên quá dễ dàng cho các mục tiêu của bạn?.

Chúc anh gặt hái nhiều thành công trong năm 2017.

Xem thêm khóa học của chúng tôi:

Coaching Skills for managers