Sức thu hút mạnh mẻ của đào tạo giảng viên nội bộ ( train the trainer ) chuyên nghiệp

Các lớp đào tạo giảng viên chuyên nghiệp đã mang lại những kết quả đáng mừng cho nhiều doanh nghiệp. Nhiều công ty đã xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thuần thục các kỹ năng trong công việc.

Nhờ vào việc đào tạo giảng viên chuyên nghiệp đã làm công ty thay đổi ra sao?

Rất nhiều đơn vị đã cho rằng việc lựa chọn các khóa đào tạo giảng viên chuyên nghiệp là quyết định đúng đắn. Vì nhờ đó mà công ty đã có thể nâng cao chất lượng của việc truyền đạt kiến thức cho nhân viên một cách sinh động, những buổi đào tạo nội bộ cũng trở nên hào hứng hơn rất nhiều, nhân viên chú ý lắng nghe và tiếp thu kiến thức. Lần lượt các lãnh đạo đã thấy được những cố gắng hết mình của nhân viên các cấp, những sáng tạo, những thay đổi, hiệu quả công việc cũng tăng lên hơn nhiều. Những giảng viên chuyên nghiệp đã giúp cho nâng cao kỹ năng kiến thức cho đội ngũ nhân viên, từ đó dịch vụ khách hàng của nhiều công ty cũng đã khẳng định được vị trí của mình.

Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp – công tác quan trọng của nhiều công ty

Để xây dựng một đội ngũ nhân viên giỏi cần tạo được một môi trường làm việc tốt cho nhân viên phát triển khả năng của họ. Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng việc tạo được một môi trường học tập tối ưu cho tất cả cán bộ nhân viên công ty đòi hỏi cả một nghệ thuật. Chương trình huấn luyện “ đào tạo giảng viên chuyên nghiệp” được thiết kế để tìm hiểu những kỹ năng và thái độ cần thiết nhằm tạo được môi trường học tập tối ưu đó và cũng để tìm hiểu tất cả những lợi ích có liên quan đến việc giúp đỡ các cán bộ nhân viên khác hợp tác, giải quyết những vấn đề, khó khăn trong công việc hiện tại.

đào tạo giảng viên chuyên nghiệpChương trình huấn luyện đào tạo giảng viên chuyên nghiệp giúp giảng viên đào tạo phát triển được nhiều kỹ năng và kiến thức cần thiết.

Tham gia chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp, các giảng viên sẽ được bổ sung:

–           Kỹ năng thiết kế tổ chức đào tạo

–           Phát triển nội dung và đánh giá đào tạo

–           Kỹ năng trình bày

–           Kỹ năng gây ảnh hưởng và điều phối trong công việc

–           Kỹ năng huấn luyện

–           Kỹ năng phản hồi phản hồi

Mục tiêu của chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp: Chương trình đào tạo giúp cho học viên nắm vững các năng lực cốt lõi của người giảng viên, được trang bị đầy đủ kỹ năng kiến thức để có thể đào tạo trực tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.

Quy trình tham gia chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp

–           Phỏng vấn riêng trước khóa đào tạo

–           Phân tích nhu cầu phát triển cá nhân của từng học viên

–           Huấn luyện ngay tại thời điểm

–           Báo cáo ứng dụng cá nhân

–           Theo dõi tư vấn ứng dụng sau khóa đào tạo

Chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp dành cho các đối tượng là giám đốc đào tạo, trưởng phòng, phó phòng, giảng viên nội bộ.

Sau thi tham gia chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp, các học viên có thể tự tin đứng trước đám đông thuyết trình, truyền đạt kiến thức đến các nhân viên khác trong công ty một cách sinh động, hấp dẫn. Một giảng viên chuyên nghiệp góp phần tạo nên đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, quyết định thành công của công ty.

Các bạn tham khảo chi tiết khóa học đào tạo giảng viên chuyên nghiệp tại website của công ty VMP nhéLeave a Reply

Chia sẽ