Training Plan & Evaluation

Lịch trình của chúng ta

Xem lại "Train The Training Manager"

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC ĐÍCH

 • Khóa học được thiết kế 01 ngày dành riêng cho những ai đang phụ trách đào tạo trong doanh nghiệp nhằm:
 • Cung cấp giải pháp đánh giá đào tạo hiệu quả;
 • Hướng dẫn sử dụng các công cụ đánh giá và đo lường kết quả sau đào tạo;
 • Nâng cao khả năng quản lý đào tạo, giúp thay đổi và cải thiện cách thức tổ chức đào tạo hiệu quả trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU

 • Thực hiện được cách lập kế hoạch trên mẫu (được tặng trong chương trình)
 • Biết rõ cách thức đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình tổ chức khóa học từ học viên (Level 1)
 • Hiểu ra cách tạo ra các câu hỏi đánh giá mức độ tiếp thu và học hỏi từ người học trong lớp (Level 2)
 • Xác định việc áp dụng của người học sau khóa học (Level 3)
 • Bạn sẽ sở hữu phương pháp báo cáo đào tạo một cách khoa học (Training Record) từ kinh nghiệm của các tập đoàn đa quốc gia.

NỘI DUNG/ LỊCH TRÌNH

 • 8:30 – 9:00 Giao lưu / chia sẻ kinh nghiệm
 • 9:30 – 10:00 Quy trình tổ chức khóa học hiệu quả
 • 10:00 – 10:15 Giải lao
 • 10:15 – 11:00 Lập kế hoạch, quản lý ngân sách và theo dõi thực thi
 • 12:00 -13:30 Ăn trưa
 • 13:30 – 15:30 Bài tập, soạn mẫu đánh giá Level 2: Bài kiểm tra TRƯỚC & SAU khóa học.
 • 15:30 – 15:45 Giải lao
 • 15:45 – 17:00 Bài tập, soạn mẫu Level 3: đánh giá tính ứng dụng sau chương trình và cách triên khai hiệu quả
 • 17:00 – 17:30: Q&A, cách lối kéo sự tham gia của các đối tác vào trong dự án đào tạo.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC TÀI TRỢ BỜI VMP TRAINING

PHỤ THU PHÍ TỔ CHỨC: Liên hệ

Thời gian: ngày 12/01/2016 – 8h30- 17h00
Địa điểm: Khách sạn Vissai – 144 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Đăng ký: 0975 263 293 (Ms. Kiều)

Chia sẽ