Coaching Skill (Public) ngày 26, 27/08/2016

Mỗi khóa học chúng tôi thực hiện dựa trên 3 giai đoạn TRƯỚC – TRONG – SAU đào tạo với số lượng học viên theo tiêu chuẩn từ 15 – 25 học viên/ lớp và 70% bài tập thực hành, 20% tương tác học viên và 10% lý thuyết mô hình thành công.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học Coaching Skill (Public) ngày 26,27/08:Chia sẽ