10/02/2017 DEVELOPING FACILITATION SKILLS (INHOUSE TRAINING)

Bắt đầu năm mới với khóa Training Inhouse đầu tiên dành cho tập đoàn Đất Xanh, khóa học về Kỹ năng dẫn giảng đã được bộ phận đào tạo của Đất Xanh Group và VMP Training xây dựng trong một thời gian dành cho các quản lý, trưởng ban, giám đốc chủ chốt của cả tập đoàn tham gia.

Lớp học đầu tiên được tổ chức tại phòng Training của tòa nhà Đất Xanh Group với sự tham gia khá đông đủ của các học viên. Ngày thứ 6 trong tuần, thay vì phải bận rộn với công việc, nhất là với một Tập đoàn lớn nhứ Đất Xanh nhưng các anh chị đã cố gắng sắp xếp thời gian và tham gia khóa học để nâng cao kỹ năng dẫn giảng và áp dụng vào công việc của mỗi người.

Khóa học do Trainer Phan Hữu Lộc đứng lớp với nhiều hoạt động gia tăng năng lượng, linh hoạt và vui vẻ tạo ra môi trường thoải mái gây nhiều ấn tượng đối với học viên. Cách tạo dáng, điều chỉnh giọng nói, mở đầu, kết thúc trước cuộc họp, công chúng, thuyết trình, … Cách dùng 2 màn hình chiếu, chỉnh Slide, máy chiếu,… cũng được anh Phan Hữu Lộc và Trợ giảng Bảo Duyên kèm cặp chỉnh sửa chi tiết.

Khóa học 1 ngày nhưng đã đem lại không ít sự phản hồi tích cực của các học viên, từ những kiến thức đã biết, đã nghe qua những đi đến thực hành và làm việc thành tạo là cả một quá trình luyện tập.

Cảm ơn anh Phan Hữu Lộc và Ban đào tạo của Đất Xanh Group đã hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm để khóa học đầu tiên trong 3 khóa cùng với Đất Xanh thành công tốt đẹp.

Và sự nổ lực của các anh chị học viên chính và yếu tố thành công cho lớp học ngày hôm nay.

Hình ảnh tiêu biểu Chia sẽ