Khóa học Plan for Life (19/10/2016) Công ty GOOD YEAR

Khóa học in-house Plan for Life đã diễn ra sớm hơn dự định của Ban tổ chức, khi được các Manager tin tưởng vào chất lượng của Trainer cũng như công tác Trước –Trong –Sau đào tạo chuyên nghiệp của VMP Training.

Ngày 19.10.2016, tại công ty GOOD YEAR tiếp tục diễn ra 

Trainer Phan Hữu Lộc luôn chia sẻ, cho đi những kinh nghiệm quý báu của mình trong suốt 15 năm làm việc tại nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia. Phong cách chuyên nghiêp, đưa tình huống cụ thể và giải quyết tận gốc những vấn đề mà học viên đưa ra. Giúp học viên hiểu rõ hơn, sâu hơn về những mô hình ứng dụng ( CASH, GLAD, ABCD,… ) Cách phản hồi hiệu quả và gia tăng động lực cho nhân viên.

02 ngày học, không chỉ là những kiến thức được hệ thống theo quy trình mà còn là cách để các Manager phát hiện ra những tìm năng của nhân viên. Học viên đã chia sẻ những cảm xúc của mình qua video và nhận ra rằng với một người Manager làm tốt công việc chuyên môn thôi chưa đủ, cần phải huấn luyện và kèm cặp nhân viên để nâng cao năng suất cho một tập thể.

VMP Training đã đồng hành và chia sẻ những khó khăn và giúp các Manager giải quyết công việc hàng ngày tốt hơn tại khóa học này.

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC


 

Chia sẽ