Offline Train The Trainer

THÔNG BÁO OFFLINETRAIN THE TRAINER (1)Dear Anh/Chị lớp Train The Trainer 3+,

Nhằm kết nối và phát triển kỹ năng đào tạo dành riêng cho các học viên khóa học Train The Trainer 3+ lớp Pulic năm 2015 – 2017 công ty VMP Training trong thời gian vừa qua.

⇒ Trainer Phan Hữu Lộc sẽ có buổi Offline với anh chị để chúng ta cùng hoc hỏi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ cũng như kết nối và tạo mối quan hệ giữa các học viên lại với nhau ngay sau những  khóa học  kết thúc.

  • Theo thời gian dự kiến sau đây:
  • Thời gian: Ngày 25/3/2017
  • Thời lượng: 9h00 – 12h00
  • Địa điểm: 55 Ung Văn Khiêm, p25 quận Bình thạnh, Quán Đà Lạt Phố
  • Phí tham gia: Tự trả phần nước uống và đồ dùng do mình sử dụng tại quán.

<>Nội dung :

  1. Cập nhập tình hình áp dụng sau khóa học của mỗi thành viên tham dự, chia sẻ những thách thức trong quá trình áp dụng.
  2. Chia sẻ cơ hội hợp tác & thiết lập mối quan hệ trong lĩnh vực.
  3. Chia sẻ thêm của Trainer Phan Hữu Lộc về sử dụng hiệu quả các công cụ trong đào tạo và hướng dẫn cách làm Profile Trainer

Lưu ý : Để thực hành lại cách triển khai quy trình trò chơi mỗi anh, chị sẽ chuẩn bị một game trước để chúng ta cùng thực hành.

Vui lòng đăng ký theo form dưới đây:

Chia sẽ