Train The Trainer for Fashion Garments

Khóa học thiết kế dành riêng cho các Trưởng nhóm, Trưởng phòng… quản lý các cấp của Fashsion Garments với 3 ngày học và luyện tập tại Sonadezi, Biên Hòa – Đồng Nai.Chia sẽ